Noloshu Ka Ma Maaranto Saaxiib Wanaagsan

0
746

Saaxiibkuwaaxubinwanaagsanoo ay u baahantahaynaftaadu, xubintaasoo ah mid aad u baxsanaysomarkastaooaad u baahato.Noloshukamamaarantosaaxiibwanagsanookugarabtaagnaada, haddabawaxaa loo baahanyahayinaadilaashatoasxaabtaadaamaaaddhaqatoabuuratanaasxaab kale oowanagsantayoiyotirabanaleh.

mohamaed

Waxaahubaal ah haddiiaadkudhaqantotalaabooyinkaantirsaninaadmudokoobankusamaysanaysoasxaabbadanookuanfacda:

   SIDEE KU SAMANAYN KARNAA ASAXAAB BADAN OO KU ANFACDA

1.KafogoowMuranka: Saaxiiboow/saaxiibeeyhaddiiaadkafogaatomurankawaawadadakuusahlikartainaad Is fahamtaan dad badanoowanagsan – murankunawaakalafogeeyahalaba is jeceliyoisnacsiiyahalabaaan is aqoonin, Iskailaaalimuranka kana dheeroowhadaladamurankadhalinkara.

2.Isticmaalhadalwanaagsan: Isticmaalidahadalkawanagsanwaxaykuusahlaysaa in qofkaaankuaqoonin ay kuusoodhawaysouunakuguaaminohadalkaagawanagsankuunaarkoqofanfacikaraaynamacquultahayinuusxbkaagaasikuusootaloraadsadomaadaamaaadtahayqoffikirtogan (Positive thinker).

3.KafogoowCadhada: haddiiaadleedahaycadhodegdeg ah isku day inaadbedeshodabeecadaasiskanailaalisocadhadamarkastanaaadahatoqof furfuran oofarxaan ah.
4.Iska IlaaliKibirkaiyoIsqaadqaadka: KibirkaiyoIsqaad-qaadkuwaxaykoowkatahaywaxyaalahaqofkakuyaqaaniyomidkaaankuaqoonbakaafogeeya, sidaaadadigu u necebtahayqofkaislawaynigabadanayaaadiganalaguunacayaa, haddabahaddiiaaddabeecadaasiskuaragtokuumawanagsaneeisku day inaadiskahagaajisociladaas.

5.Ixtiraam Fikiradahadadka: Marka la joogogolayaasha ay asxaabtuisugutimaadooo la kaftamayoaaraa’na la is waydaarsanayoisku day inaadixtiraamtofikradahaasxaabtakaimanayawaligaana ha dhihinqof kale fikirkiisawaaqaldanyahay – SHAKESPEAR (Suugaanyahanreer Britain ah) ayaahadakahoryidhi “Haddiiaadiskudaydaaninaadfikirkeenacabudhisaananaganawaxaaniskudayaynaainaanawoodkastaisugugaynosidaanfikirkeena u difaacilahayn” Isagoo u jeedamarkaasinanfikradasaaxiibkaaaadancabudhinamakahortaginamabadiidmo u muujin.

6.Dhaliisha Badaniskailaali: Saaxiiboow/Saaxiibeeydhaliishabadan ma wanagsanadadkunawaaiskunacaan, ha noqonin mid wixiilasooqaadabadhahawaaxunyihiin, tusaaleahaan “Makhayadanshaaheedawaajeclahayhaddiilaguyidhaahdo ha o dhaninadigucaleentaykubadiyaanxitaahaddii ay run tahaydhaliishaaadsheegayso, waayowaxaadnacsiinaysaasxbkaagajecelmakhayadashaaheeda”.

7.Noqodhagaystewanagsan: Haddiiaadrabtoinaadnoqotosheekeeyewanaagsanhortaadigunoqodhagaystewanagsan, u daaqofkakulajoogamarkiisainuuhadlo, u macaanihadalkauuisaguwadosiuuusiijeclaystoinuuhadalkaaskusiijirokunafaraxsanaado.

8.Dhex roorkakailaaliSheekada: ha noqonin mid hadalkadhexdaka gala, iyadooqofkakulajoogaayiuusheekadawadoiskailaaliinaadsheekadabadhtankakagasho kana qastoqofkakulajooga, midanwaxaykamidtahayqaladaadkayar yare eedhacawaqtiyada la wadafadhiyobalseaan u wanagsanaynanshaxahadalka.

9.Iskusiuladhaqandadkoodhan: Ha noqonin mid kaagboodadadkamagacaleh, kaasooyasadadkakadarajadahooseeya, dhaqankaaswaamidka ay u badanyihiindadkadunida saran balse ma ahan mid aadkukasbankartoasxaabbadaneeiskusiuladhaqandadkoodhan.

10.Balantailaali: Balantuwaxaykamidtahaydabeecadahalagubartoqofkabiniaadamka ah kuwaasooaadkunoqonkartoqof la ixtiraamoamaaadkunoqonkartoqoflamid ah kumananka African-ka ah ee dib ugadhacabalamaha la qabsado, Haddababalantawaligaaogoow.

Qayb kale oo ah sxbkafiicanlasoco

Deeqsi5@hotmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here